Het achterhalen van een contactpersoon kan goed worden uitbesteed.
Contactpersoon as a Service!

SalesFeed maakt inzichtelijk welke bedrijven interessante bezoeken brengen aan je website. Dit kunnen bestaande klanten zijn, ex-klanten en natuurlijk ook nieuwe potentiële klanten.

Het achterhalen van degene bij het bezoekende bedrijf de interesse toont, kost tijd die niet altijd bij iedere SalesFeed gebruiker voldoende beschikbaar is. Of, wanneer je de tijd zinvoller kunt besteden aan andere activiteiten dan het vaststellen van contactpersonen.

Het benaderen van met name de groep potentiële nieuwe klanten schiet er door tijdgebrek daarom nog wel eens bij in. Terwijl het bellen van iemand met naam en toenaam, een gekwalificeerde lead, meestal geen probleem is.

Wees zuinig op kwalitatieve leads
Niets doen met warme interesse van een bedrijf dat behoort tot een doelgroep, is uiteraard een gemiste kans. Hoeveel bedrijven uit een doelgroep zijn vandaag in de markt? Hoeveel tijd, geld en moeite is besteed aan netwerkgesprekken, de website en het verkrijgen van verkeer naar de website? Zuinig mee omgaan dus, niet uit je handen laten glippen.

Vandaar de Contactpersoon Service, fixed price
SalesFeed heeft daarom met gespecialiseerde partners een fixed price dienst uitgewerkt. De Contactpersoon Service houdt in dat interessante prospects worden benaderd om te achterhalen wie degene is die de interesse toonde. Je kiest zelf de kaders van de inhoud van de gesprekken die worden gevoerd. Uitdrukkelijk wordt er niet aangestuurd op het afspreken van bijeenkomsten, tenzij je wel die ruimte wil geven.

Uiteraard worden alleen bedrijven gebeld die voldoen aan je criteria. Je kunt kiezen om de te bellen prospects geheel geautomatiseerd over te dragen (via de trigger module) of dit te doen door periodiek een lijst te verstrekken.
Onze aanpak kenmerkt zich door het feit dat er voor een vast tarief opvolging van de specifieke lead plaatsvindt tot aan de definitieve afhandeling.

Door het eerste deel van de opvolging van SalesFeed leads uit te besteden, wordt extra omzetpotentieel efficiënt en effectief opgepakt en laat je geen kansen (meer)liggen.

Opdracht
Binnen de opdracht valt het eenmalig inregelen en opbouwen van de belcampagne, inclusief persoonlijke intake. Ook vallen de begeleiding van de campagne en een tweewekelijkse statusupdate binnen de opdracht.

 Op aangeven worden High Potential Leads tegen een vaste regelprijs opgevolgd tot aan een definitieve afhandeling (eindconclusie).

De opvolging wordt uitgevoerd door professionals die in staat zijn om op hoger management/directie niveau te kunnen meepraten.

Het maximaal aantal na te bellen High Potentials kan vooraf worden afgesproken. Facturatie geschiedt op basis van het aantal doorgegeven bedrijven. Indien er meer worden aangeleverd dan het afgesproken maximum, worden alleen High Potentials gebeld totdat het maximum is bereikt. De overtallige bedrijven worden alleen na gebeld na toestemming.

Investering en kosten
Er zijn twee mogelijkheden.
• Een opdracht op basis van setup, maandelijkse beheervergoeding plus regelkosten.
• Een strippenkaart model, alle kosten omgeslagen in een vast bedrag per te benaderen prospect.
Afhankelijk van je voorkeuren en het verwachte aantal te bellen prospects, kies je in goed overleg de best passende vorm.

De kosten van het bellen zijn concurrerend ten opzichte van uitvoeren met eigen mensen. De mensen die deze werkzaamheden uitvoeren, bereiken goede resultaten uit hun belpogingen met relatief weinig tijd. Bellen is ook een vak.

Alternatieve aanpak
Mocht je het achterhalen van contactpersonen van prospects als taak van je eigen organisatie beschouwen, wellicht is dan het interessant om je te laten begeleiden in de vorm van de inhouse workshop “Gesprekstechniek”. In plaats van deze eenmalige workshop kan er ook een periode worden afgesproken waarin er begeleiding wordt gegeven.

Wanneer je vragen hebt over de diverse mogelijkheden, neem dan contact op met Frans Cox.


Meer informatie

Maartje Huigen

Marketing en Communicatie
035-2031042