PRIVACYVERKLARING inzake de website van SalesFeed Nederland B.V.

Deze website https://www.salesfeed.com/ (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door SalesFeed Nederland B.V., gevestigd te Hilversum (hierna: “SalesFeed”). Bij bezoek aan deze Website kan SalesFeed gegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin, op het moment dat u een formulier invult, of in indirecte zin.

SalesFeed respecteert uw privacy en zal uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Dit privacy statement vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die zijn verkregen op basis van uw gebruik van deze website.

Aard en doeleinden van de verwerking

SalesFeed registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.

Als u contact met ons opneemt via de website kunnen wij de gegevens opslaan die u verstrekt via een formulier of chatbox. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan derden en/of organisaties voor commerciële doeleinden.

De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om statistieken te genereren. Deze statistieken worden gebruikt om de Website gebruiksvriendelijker te maken, om een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers van de Website en om oneigenlijk gebruik van deze Website tegen te gaan.

De statistieken worden gemaakt met software die hiertoe gebruik maken van cookies en aanverwante technieken. De statistieken zijn anoniem op het niveau van natuurlijke personen. Er wordt daarom geen toestemming gevraagd voor het maken van deze statistieken en het gebruiken van software die de anonieme statistieken genereert.

Gebruik van cookies

Aan deze Website is software gekoppeld die cookies plaatsen en gebruiken. Een cookie is een klein bestand dat door uw webbrowser op uw harde schijf wordt geplaatst en in het algemeen voor diverse doeleinden kan worden gebruikt.

Door cookies te gebruiken kan SalesFeed de website verder ontwikkelen, verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruikers. Ook worden de cookies gebruikt om instellingen te onthouden.

Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van uw webbrowser te volgen.

Aan deze website is de volgende software gekoppeld die first party cookies plaatsen en gebruiken:

  • Google Analytics, een statistieken service van Google.
  • SharpSpring, marketing automation software.
  • SalesFeed: software voor statistieken over organisaties die een website bezoeken

De volgende software gebruikt third party cookies:

  • Google Ads, voor een retargeting campagne. Deze Google campagne wordt gebruikt om onder de aandacht te blijven bij bezoekers van de Website.

SalesFeed software

Aan deze website is SalesFeed software gekoppeld. Met deze software worden statistieken over herkomst en gedrag van zakelijke doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website wordt niet gedeeld met derden.

De statistieken kunnen niet op geautomatiseerde wijze leiden tot directe identificatie en herkenning van natuurlijke personen.

De SalesFeed software plaatst first party cookies. Aan deze cookies worden geen persoonsgegevens gekoppeld.

Beveiliging van uw gegevens

SalesFeed beschouwt een adequate beveiliging van uw gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage in de gegevens die SalesFeed van u verwerkt en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop SalesFeed uw gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@salesfeed.com

Wijzigingen

Tot slot wijst SalesFeed u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacy verklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.

SalesFeed Nederland B.V. | ‘s-Gravelandseweg 46D | 1211 BT | Hilversum | 035 203 2821 | info@salesfeed.com | www.salesfeed.com | IBAN NL85ABNA0462348075 | BIC ABNANL2A | KvK 56670885 | BTW NL852250071B01