PRIVACYVERKLARING inzake de website van SalesFeed Nederland B.V.

Versie 7 februari 2024

Deze website https://www.salesfeed.com/ (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door SalesFeed Nederland B.V., gevestigd te Hilversum (hierna: “SalesFeed”).

SalesFeed respecteert uw privacy en zal uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Bij bezoek aan deze Website kan SalesFeed gegevens van u verzamelen en verder verwerken.

Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang. Wij verzamelen gegevens om statistieken te genereren over herkomst en gedrag van zakelijke bezoekers. Aan de hand van de statistieken optimaliseren wij onze dienstverlening, website, communicatie en advertenties.

Aard en doeleinden van de verwerking

SalesFeed registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en gelezen content.

De statistieken zijn anoniem op het niveau van natuurlijke personen. Er wordt daarom geen toestemming gevraagd voor het maken van deze statistieken en het gebruiken van software die de anonieme statistieken genereert.

Als u contact met ons opneemt via de website kunnen wij de gegevens opslaan die u verstrekt via een formulier of chatbox. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan derden.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand dat door uw webbrowser op uw harde schijf wordt geplaatst en in het algemeen voor diverse doeleinden kan worden gebruikt. Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van uw webbrowser te volgen.

Voor onder andere het genereren van statistieken is aan deze Website software gekoppeld die mogelijk cookies plaatsen en gebruiken. Ook worden de cookies gebruikt om instellingen te onthouden. De cookies zijn anoniem op het niveau van natuurlijke personen.

Aan deze website is de volgende software gekoppeld die cookies plaatsen en gebruiken:

  • SalesFeed software: voor statistieken over organisaties die een website bezoeken
  • Google producten: zoals Google Ads, waarmee advertenties worden getoond en Google Analytics, die statistieken genereert over bezoekers en pagina’s.
  • Constant Contact software: voor marketing automation berichten.

SalesFeed software

Aan deze website is SalesFeed software gekoppeld. Met deze software worden statistieken over herkomst en gedrag van zakelijke doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe onder andere IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website wordt niet gedeeld met derden.

De statistieken kunnen niet op geautomatiseerde wijze leiden tot directe identificatie en herkenning van natuurlijke personen.

De SalesFeed software plaatst alleen first party cookies. Aan deze cookies worden geen persoonsgegevens gekoppeld.

Google software

Google Analytics genereert statistieken over bezoeken en pagina’s.

Google Ads wordt gebruikt om advertenties te tonen aan mensen die zoeken naar bepaalde informatie of die behoren tot een doelgroep die bereikt kan worden via het Google Display Netwerk.

Constant Contact

Deze software biedt de mogelijkheid om berichten te sturen aan gebruikers van de SalesFeed software en aan personen die informatie hebben opgevraagd via de Website.

Beveiliging van uw gegevens

SalesFeed beschouwt een adequate beveiliging van uw gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage in de gegevens die SalesFeed van u verwerkt en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop SalesFeed uw gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@salesfeed.com

Wijzigingen

Tot slot wijst SalesFeed u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacy verklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.

SalesFeed Nederland B.V. | ‘s-Gravelandseweg 46D | 1211 BT | Hilversum | 035 203 2821 | info@salesfeed.com | www.salesfeed.com | IBAN NL85ABNA0462348075 | BIC ABNANL2A | KvK 56670885 | BTW NL852250071B01