De software van SalesFeed heeft functionaliteiten die je in enige mate ook in andere pakketten kunt vinden. Het onderstaande is bedoeld om u te informeren hoe SalesFeed is gepositioneerd ten opzichte van softwareoplossingen die deels overeenkomsten vertonen met SalesFeed.

Heeft u behoefte aan achtergrondinformatie over andere software, wat de overlap is en hoe SalesFeed zich positioneert? Neem dan vooral contact op.

Functionaliteiten

 1. Statistiekenpakket / Business Intelligence
 2. CRM
 3. marketing automation
 4. liquid content, conversie optimalisatie
 5. bedrijven herkennen

 

 1. Statistiekpakketten / Business Intelligence pakketten.

Een veel gebruikt statistiekenpakket is Google Analytics. SalesFeed heeft beperkte overlap. SalesFeed geeft statistieken over zakelijk bezoek aan uw website (onder andere branche, aantal FTE, relatiestatus). Google Analytics doet dit niet. Voor andere statistieken kunt u heel goed bij Google terecht. SalesFeed biedt deze daarom ook niet zelf aan.

Er is diverse BI software waarmee onderzoek kan worden gedaan naar gedrag van doelgroepen. Bijvoorbeeld SPSS van IBM en Microsoft Power BI.

SalesFeed kan data genereren die ontsloten wordt via dergelijke BI software. Naast de gegevens over bezoekende organisaties en hun surfgedrag, kunnen ook maatwerk feiten worden gegenereerd en overgedragen. Dit gebeurt via (een combinatie van) geavanceerde en custom meetcodes, de Trigger module en desgewenst via de Content Groeping module.

 

 1. CRM

SalesFeed heeft een beperkte CRM functie. Er kunnen aan een herkende organisatie aantekeningen worden toegevoegd. In de praktijk voedt SalesFeed meestal een (sales-)CRM. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, variërend van bestandsuitwisseling tot geautomatiseerde koppeling.

 

 1. Marketing automation

Wanneer SalesFeed vergeleken wordt met pakketten zoals Hubspot, Marketo, Sharpspring, zijn de verschillen groter dan de overeenkomsten. Je kunt in dit verband ook kijken naar mailpakketten, zoals Mailplus, Copernica, Mailchimp. Een hoofddoel, leadgeneration, komt wel goed overeen. De invulling is dus anders.

Voor het vergelijken van SalesFeed en marketing automation software, brengen we in het onderstaande een tweedeling aan, namelijk rondom prospects en rondom “bestaande” klanten.

Over Prospects. Het gebruik van marketing automation software is meestal gericht op het sturen van mails naar functionarissen in het kader van leadgeneration. In het kader van deze leadgeneration, wordt marketing automation in de praktijk vaak gekoppeld aan een content strategie.

Een whitepaper wordt aangeboden, in ruil voor het verstrekken van tenminste een E-mail adres. Hoe meer velden worden gevraagd, hoe lager de conversie. Daarom wordt via marketing automation ook vaak geprobeerd aanvullende gegevens te verkrijgen.
In de praktijk is er een gemiddelde conversie van circa 1 a 2%, waarvan gemiddeld 40% van de verzamelde E-mailadressen niet te herleiden zijn tot een organisatie (“henk74@hotmail.com”, 10 minute mail). Via onder andere een mailsequentie wordt dan geprobeerd meer gegevens te verkrijgen van de prospect.

Wat is een belangrijk verschil: SalesFeed herkent organisaties en bereikt zo een veel hogere conversie. SalesFeed stuurt geen mails naar functionarissen (wel worden desgewenst mail-alerts gestuurd naar gebruikers van SalesFeed). Wij verwachten dat door het invoeren van maatregelen om te voldoen aan de AVG (per mei 2018) de conversie van marketing automation en content marketing fors zal dalen. Dit omdat expliciet gevraagd moet worden aan een converterende bezoeker of deze op een maillijst terecht wil komen (opt-in). Veel personen zullen dat naar verwachting niet aanvinken.

Het niet langer verstoppen van de waardevolle content (Whitepapers) achter een formulier en via SalesFeed de herkende organisaties in kaart brengen en hierop acteren, is een strategie die leidt tot een forse toename van het aantal leads.

Over (Bestaande) klanten. Zij kunnen waardevolle signalen afgeven met hun webbezoek. Zowel retentie, als cross-sell signalen kunnen worden afgeleid. Een deel van de marketing automation softwarepakketten biedt enige functionaliteit op dit gebied. SalesFeed kan voordelen bieden rondom het zo compleet mogelijk houden van de IP database die daarvoor nodig is. SalesFeed valt ook vaak gunstig uit in de vergelijking als het gaat om de implementatiekosten, bijvoorbeeld rondom het betrekken van custom fields uit het CRM, zodat preciezer leads kunnen worden gegenereerd.

In de praktijk zien wij regelmatig dat organisaties het gebruik van de grotere marketing automation pakketten stoppen, omdat het rendement voor hen tegenvalt ten opzichte van het in gebruik nemen & houden van geboden functionaliteiten. Veel van de geboden functionaliteit van de grotere aanbieders, blijft in de praktijk ongebruikt. Bijvoorbeeld het gebruik van de CMS functie.

Wij zien dat het sturen van nieuwsbrieven (voor het grootste deel komen deze terecht bij klanten en ex-klanten) meestal een hoofdactiviteit is van de marketingactiviteiten die via mail worden uitgevoerd. Het mailen op bestanden, gericht op new business leads, is in het verleden al sterk afgenomen toen dit niet meer mocht zonder opt-in, vanuit anti-Spam wetgeving.

 

 1. Liquid Content / conversie optimalisatie

SalesFeed heeft als doel om meer rendement te leveren uit lopende marketing en sales activiteiten. De leads op prospects en klanten kunnen worden gezien als “interne” acties. Met de Liquid Content module kan de website worden aangepast, ofwel een “externe” actie. Niet alleen aan de hand van engagement (inhoud en intensiteit van het bezoek), maar ook aan de hand van bedrijfsgegevens, zoals branche, aantal FTE of woonplaats.

Er is een bekende aanbieder uit de VS, BlueConic. Deze is echter B2C en engagement georiënteerd.

Met de Liquid Content module van SalesFeed kan een webpage binnen het bestaande design eenvoudig worden aangepast, ongeacht het CMS. Afbeeldingen, teksten, teksten op knoppen en de link van een knop, kunnen worden aangepast in functie van engagement, maar ook bijvoorbeeld in functie van branche en aantal FTE. De relevantie van de website voor de bezoeker neemt hierdoor fors toe, wat bijdraagt  aan conversie optimalisatie. Zowel qua overtuiging en merkversterking, als sturen van bezoekers naar voor hen relevante content.

SalesFeed is uniek in het aanbieden van Liquid Content op basis van (o.a. Nederlandse KvK) bedrijfsgegevens.

Met SalesFeed kan ook een chatbox preciezer worden aangestuurd of van maatwerk informatie worden voorzien. Ook kunnen banners worden getoond, of formulieren. Voor B2B opdrachtgevers is de Liquid Content module een complete functionaliteit.

 

 1. Bedrijven herkennen die een website bezoeken.

In Nederland is een aantal aanbieders van software actief, die bezoekende organisaties in kaart brengt.

In het onderstaande wordt, hopelijk naar uw mening op gepaste wijze, ingegaan op diverse (soorten) aanbieders. Zij kunnen worden onderscheiden in een aantal categorieën:

 • al dan niet gespecialiseerd in het herkennen van Nederlandse organisaties
 • al dan niet een whitelabel van software van derden

NL-specialisten. In het algemeen kan worden gesteld dat de aanbieders die zich specialiseren in het herkennen van Nederlandse organisaties, een hogere mate van kwaliteit van herkenning produceren. Dit ten opzichte van de aanbieders die met niet-gespecialiseerde technieken werken. Deze laatste tonen ook vaak ISPC (internet) dienstverleners en bedrijfsverzamelgebouwen, hetgeen geen nut heeft.

Whitelabels. Er zijn ook diverse aanbieders actief die een whitelabel zijn van de software van derden. Zij hebben dus geen directe mogelijkheden voor bijvoorbeeld maatwerk en integraties.

De kwaliteitsverschillen zijn regelmatig ook groot. Sommige aanbieders verstrekken bijvoorbeeld geen KvK nummer en adresgegevens van een herkende organisatie (zoals Google Analytics). Dit maakt koppeling met een CRM heel lastig.

Google Analytics biedt naast statistieken ook enige herkenning. Echter, het volume en de kwaliteit is relatief laag. Er wordt geen adresinformatie verstrekt en ook geen informatie over inhoud van het bezoek.

Als eerste in de markt was Snoobi, een B2C georiënteerd pakket uit Finland. Niet gespecialiseerd in het herkennen van Nederlandse organisaties. Data-collectief en Website-Leads zijn whitelabels van Snoobi.

Lead Forensics is een B2B georiënteerd pakket uit het Verenigd Koninkrijk. Dit is de grootste concurrent van SalesFeed. Niet gespecialiseerd in het herkennen van Nederlandse organisaties. Zij ondersteunen geen whitelabels. Wij hebben een uitgebreide benchmark beschikbaar inzake kwantiteit en kwaliteit van de herkenning.

Leadfeeder is een add-on op Google Analytics. Hun herkenning is identiek aan die van Google Analytics. Voor herkenning; zie Google Analytics. Leadfeeder brengt wel bezoekhistorie in kaart.

LeadExpress is een B2B georiënteerd pakket uit Nederland, gespecialiseerd in het herkennen van Nederlandse organisaties. Zij ondersteunen meerdere whitelabels, zoals Leadtracker, LeadCamp en Keyware.

Benchmark

SalesFeed wordt regelmatig betrokken in een benchmark. Rondom herkenning van Nederlandse organisaties, zijn er 2 controlepunten:

 • hoeveel organisaties worden herkend (kwantiteit)
 • is de herkenning correct (kwaliteit)

Dit laatste is minder eenvoudig af te leiden wanneer wordt gekeken naar lijsten van herkende bedrijven. Met enig werk kunnen uit de vergelijking vaak wel internetdienstverleners, bedrijfsverzamelgebouwen en openbare gelegenheden (zoals worden getoond door diverse andere aanbieders, niet door SalesFeed) worden verwijderd.
Mismatches kunnen echter moeilijk of niet worden herkend. Oorzaak van mismatches is dat diverse aanbieders hun IP database minder frequent schonen en controleren dan SalesFeed. Verhuizingen, verandering van internetdienstverleners, faillissementen, etcetera, zorgen snel voor vervuiling van een IP database.

Wij mogen stellen dat wanneer u een benchmark met andere aanbieders uitvoert, wij niet alleen de hoogste herkenning hebben, maar ook de hoogste kwaliteit. Er wordt meestal ook gesteld dat SalesFeed zeer compleet is en verder gaat dan alleen het herkennen van bezoekers, maar ook praktisch gericht is op het automatiseren van leadgeneratie. Wie SalesFeed volgt, zal constateren dat er regelmatig nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd, tot nieuwe modules aan toe.
Wij zijn trots op onze positie als marktleider.

Heeft u behoefte aan achtergrond informatie over andere software, eventuele overlap of hoe SalesFeed zich positioneert? Neem dan vooral contact op.


Contactpersoon

Frans Cox

Accountmanager Partners
035 - 2031042