SalesFeed en SearchUser besluiten samenwerking te intensiveren

Raakvlakken

SearchUser is dé toonaangevende partij in Nederland voor B2B implementaties van Sharpspring. Sharpspring is een laagdrempelige marketing automation software.

Searchuser helpt met meer dan alleen marketing automation. Tevens leveren zij praktische ondersteuning bij online marketing strategie, lead generation, marketing intelligence en website personalisatie. De raakvlakken tussen SearchUser en de toepassingen van de software van SalesFeed zijn dus groot.

Verdieping

Na een prettige kennismakingsperiode, wordt er inmiddels gewerkt aan de integratie tussen Sharpspring en SalesFeed. Wij zijn zo positief over de samenwerking dat is besloten de samenwerking te intensiveren en uit te breiden naar andere onderwerpen dan de integratie.

Wij hopen snel nieuws te hebben over de resultaten van de samenwerking.