Nieuwe functionaliteit beschikbaar: tijdgebonden triggers, voor tijdelijke websitecampagnes

Aan de nieuwe triggermodule is een functionaliteit toegevoegd. Je kunt nu een trigger tijdgebonden laten uitvoeren.

Er is hiervoor een nieuw expressietype gemaakt: “huidige datum van het bezoek”. Deze kan groter en/of kleiner dan een bepaalde datum worden gekozen.

Met deze expressie kan daarmee dus een trigger worden klaargezet, die pas na een bepaalde datum uitgevoerd wordt, of juist na een bepaalde datum automatisch stopt.

Oude versus nieuwe triggermodule

Deze nieuwe expressie is alleen te gebruiken met de nieuwe trigger module. Iedere trigger die je aanmaakt, wordt automatisch aangemaakt met de nieuwe triggermodule.

Een nieuwe trigger herken je aan het gewijzigde icoontje; een toverstafje in plaats van een pennetje.

Aan triggers die met de oude triggermodule zijn gemaakt, kan de expressie niet worden toegevoegd. Je moet dan dus de “oude” trigger kopiëren door deze opnieuw aan te maken.