Nieuwe functionaliteit beschikbaar: Content Grouping

Met trots en genoegen stellen wij u een nieuwe module beschikbaar: Content Grouping. Er is circa 1,5 jaar gewerkt aan deze module.

Content Grouping levert geavanceerde uitbreidingen op de mogelijkheden van de huidige Trigger module. Voor zover wij weten is er geen andere aanbieder van de geboden functionaliteiten, niet in Nederland, niet buiten Nederland.

De module is in Beta status. De Content Grouping module zal te zijner tijd een plek krijgen in de abonnementsstructuur. Voorlopig kan de module op verzoek gratis worden geactiveerd, behalve in WebOnly licenties.

Voor wie?

 • Wanneer uw website veel verkeer heeft, en/of veel pagina’s, is het de moeite waard om te verdiepen in de mogelijkheden.
 • Ook wanneer u de Liquid Content module gebruikt of formulieren / banners aanstuurt met een trigger.

Toepassingsmogelijkheden
Content Grouping heeft veel toepassingsmogelijkheden voor B2B organisaties. Voor B2C toepassing zijn er ook mogelijkheden. Met name op gebied van Liquid Content, formulieren tonen en bannering. En ook kunt u inzicht opdoen in gedrag van gebruikers.

Levert uw bedrijf diensten? Dan kunt u bijvoorbeeld beter de Customer Journey status segmenteren en bemeten, om zo:

 • scherper leads te identificeren
 • Liquid Content preciezer aan te sturen
 • andere bannersets binnen Google Adwords aan te sturen

Webshops kunnen bijvoorbeeld meten of bezoekers aan een assortimentsgroep aandacht geven. Binnen bereik komen dan bevragingen zoals “klant leest binnen productgroep X” (waaruit ze wellicht nog niet hebben besteld). Afhankelijk van de opbouw van een url kon dit al met de trigger module. Echter, u kunt nu ook engagement betrekken in de trigger. “iemand leest meer dan x pagina’s binnen de productgroep. En het werkt nu ook wanneer een url niet semantisch is opgebouwd.

Op gebied van Business Intelligence zijn er geavanceerde toepassingen mogelijk, zowel rondom herkende bedrijven, als niet herkende bedrijven, als bezoekers. Lezen bedrijven of bezoekers van het type X eigenlijk wel content over dienst Y? Hoeveel content lezen ze?

Hoe gaat u geïnformeerd worden over de mogelijkheden van Content Grouping?
Uiteraard zullen diverse handleidingen en toepassingen aan de Academy worden toegevoegd.
Er komt ook een informatiebijeenkomst waarin onder andere een aantal cases wordt doorgenomen.
Wij denken dat de handleidingen in combinatie met uw gezond verstand voldoende zal blijken om de module in gebruik te nemen en de eerste voordelen te benutten.

Er zijn ook complexere toepassingen. Wij gaan onder andere bij onze partners op zoek naar mensen die zich willen verdiepen.

Hoe werkt het?

 • Er kunnen binnen uw SalesFeed licentie groepen van pagina’s worden aangemaakt. U hoeft binnen uw CMS niets te doen.
 • Een webpagina kan automatisch aan een groep worden gekoppeld.
 • Een webpagina kan tot meerdere groepen behoren.
 • Wanneer een nieuwe pagina aan de website wordt toegevoegd, wordt deze ook automatisch aan de van toepassing zijnde groep of groepen toegevoegd. Het is dus onderhoudsvriendelijk.
 • Er kan engagement binnen een groep worden gemeten. Tot nu toe kon u alleen triggeren op basis van engagement over alle bezoeken (van een herkend bedrijf) heen.
 • Er kan zelfs getriggered worden op basis van gedrag binnen een overlap van diverse groepen.

Voorbeeld 1, de algemene voorwaarden pagina
De algemene voorwaarden pagina kan deel uitmaken van een groep “retentie pagina’s” (gericht op klanten), maar ook van de groep “hot lead pagina’s” (gericht op prospects).
Wanneer een klant binnen de groep Retentie leest, dan kan u een signaal krijgen. Of wanneer een prospects voldoende engagment vertoont binnen de Hot Lead groep. Zo kan het lezen van de Algemene Voorwaarden pagina anders geïnterpreteerd worden op basis van relatiestatus.

Voorbeeld 2, groeperen op basis van tekstuele inhoud van de pagina’s van uw website
Alle pagina’s met daarop het woord “XYZ” behoort tot de groep XYZ. U kunt daarin ook keuzes maken. Onder andere: het woord XYZ mag op de pagina staan, of juist in de url, als H1 gemarkeerd, of alle drie tegelijk, om het tot de groep te laten behoren. U kunt zo inhoudelijke interesse afmeten. Wenst u veel groepen te onderscheiden? Geen probleem. Er kan een lijst worden verwerkt.

Voorbeeld 3, Business Itelligence
Met Content Grouping kunt u informatie opdoen uit een bezoek of naar aanleiding van gedrag van bezoekers, terwijl een url niet semantisch is. In de praktijk wordt ten behoeve van statistieken het gros van de informatie gehaald uit de url, maar zijn niet alle urls daarvoor goed opgebouwd. Met SalesFeed kunt u nu in een webpage “kijken”, zowel qua gepubliceerde tekst als HTML elementen in de bron. U kunt ook tags laten activeren die aan uw klantdossier worden toegevoegd.

Waarom hebben wij Content Grouping ontwikkeld?
Wij komen regelmatig in de praktijk situaties tegen waarin je extra mogelijkheden zou willen, uit hoofde van inzicht (BI), leadgeneration (tijd besparen in de opvolging) en conversie optimalisatie. Google biedt ook enige content grouping, maar deze is niet geschikt voor complexe afvragingen.

De development om de extra mogelijkheden real time, high volume te kunnen uitvoeren was zeer moeilijk. Snelheid was een belangrijke doelstelling, om zo Liquid Content te kunnen aansturen.

Uw trigger module werkt overigens ook real time. Wanneer iemand een pagina van uw website opvraagt, worden alle triggers gecontroleerd en alle acties uitgevoerd VOORDAT de bezoeker de gevraagde pagina getoond krijgt. Zo is onder andere Liquid Content mogelijk.

Wekt het bovenstaande uw interesse? Neem dan nu contact op om deze module te laten activeren. Wanneer u uw licentie voor 2016 in gebruik heeft genomen, neem dan wel de actuele meetcode in gebruik.