Concernrelaties van klanten zijn goede leads. Breng ze nu in kaart met SalesFeed.

Concernrelaties, een bron van goede leads

Uw klanten hebben mogelijk zusterbedrijven. Zouden deze concernrelaties leads voor u kunnen zijn?

Zo ja, dan is het een goede overweging werk van concernrelaties te maken: uw klant kan immers voor een goede introductie zorgen.

Concernrelaties zijn standaard in uw licentie aanwezig

U vindt in de bedrijfsdetailpagina (van een bezoekend bedrijf) een link naar de concernrelaties. Via deze route kunt u concernrelaties van uw klanten achterhalen, stuk voor stuk.

Wij beseffen dat dat u tijd zou kosten, daarom hebben wij een nieuwe dienst ontwikkeld.

Hoe komt ik aan de concernrelaties van al mijn klanten?

Wanneer u ons een bestand verstrekt met uw klanten, dan verrijken wij deze met alle KvK-informatie over de concernrelaties.

Als uw CRM geen KvK-nummers bevat, geen nood, ook deze kunnen wij toevoegen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kosten van deze diensten? Neem dan vooral nu contact op.