Case

Een website wordt door diverse organisaties bezocht. De bezoekers hebben niet altijd een koop- of informatiebehoefte. Bijvoorbeeld wanneer er een vacature op de website staat.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen immers vanaf de werkplek bij hun huidige werkgever een vacaturepagina bezoeken. Met SalesFeed kunnen dergelijke bezoeken eenvoudig uit rapportages worden gefilterd.

Hiermee wordt invulling gegeven aan een belangrijk doel van de SalesFeed software; tijd besparen rondom opvolging van leads.

Doel

Het filteren van vacatureverkeer.

Uitvoering

Je kunt in principe zelf  filter maken die het beeld van de interesse in uw producten en diensten zuiver houden. Indien je toch behoefte heeft aan gerichte ondersteuning staan de consultants van SalesFeed of een van onze partners voor je klaar.

Schets van de aanpak

Stap 1. Maak een tag aan, met een “ouderdom” van bijvoorbeeld van 30 dagen. Met de ouderdomsinstelling kun je over een zelf te kiezen periode bepaald gedrag markeren. Noem deze tag bijvoorbeeld “Vacature verkeer”.

Stap 2. Maak een filter aan met het eerste deel van de URL van de vacaturepagina’s, plus, dat het de 1e pagina van een bezoek is. Want, het meeste vacatureverkeer komt een website binnen via een vacaturepagina.

Waarom alleen het eerste deel van de URL opnemen in de trigger? Je hoeft dan niet per vacature een trigger te maken! Iedere vacature die ooit wordt gepubliceerd, valt zo onder het filter.

Voorbeeld: www.salesfeed.com/vacatures/consultant. Neem dus alleen het vetgedrukte deel op in het filter.
Stap 3. In alle filters die gericht zijn op leadgeneration, kunt je nu eenvoudig vacature verkeer uitsluiten. Je neemt dan een expressie op die controleert of het herkende bedrijf de tag “vacature verkeer” heeft geactiveerd. Door de “invert” optie aan te vinken, negeer je automatisch deze bezoekers.