Missie
De missie van SalesFeed is het verhogen van het rendement van marketing & sales activiteiten van B2B organisaties van iedere omvang. Dit doen we door het faciliteren van meer leads, meer inzicht en een grotere efficiency bij de opvolging van ontplooide activiteiten. Voor onze opdrachtgevers willen wij een state of the art leverancier en kennisbron zijn.

Oorsprong & ambitie
SalesFeed is ontstaan als nevenactiviteit van een B2B internetbureau. In eerste instantie om inzicht op te doen in kwaliteit en gedrag van doelgroepen die via campagnes naar een website kwamen. In tweede instantie om goede salesleads te verkrijgen.

Na het ontstaan van de eerste functionaliteiten kwamen enthousiaste opdrachtgevers met aanvullende wensen. Dit gaf inspiratie tot het verder doorontwikkelen van SalesFeed en tot het gefundeerd willen maken van keuzes: wat willen we wel, en niet, gaan doen en worden?

Het is onze ambitie om marktleider te zijn en te blijven. Dit bereiken we middels continue innovatie en doorontwikkeling op diverse aandachtsgebieden zoals functionaliteit, connectivity, security en reputatie.

Doelgroepen
Onze producten, diensten en begeleiding moeten geschikt zijn voor B2B opdrachtgevers van 1 FTE tot multinationals. Wensen, doelen, besluitvormingswijze en budget variëren in hoge mate tussen kleine en grote(re) organisaties. Toch wil iedereen uiteindelijk gewoon goed en passend geholpen worden. SalesFeed levert daarom maatwerk in haar dienstverlening, al dan niet in samenwerking met door haar geselecteerde partners.

Partnernetwerk & distributie
SalesFeed werkt samen met diverse partners, om de eindgebruikers goed te kunnen helpen. De rolverdeling met partners is breed. Er zijn partners die zich specialiseren, bijvoorbeeld rondom opvolging van leads en Liquid Content. Er zijn ook partners die SalesFeed wederverkopen en die bedrijven helpen de diverse mogelijkheden in gebruik te nemen.

Herkenning & betrouwbaarheid
De IP database van SalesFeed is, voor zover wij kunnen nagaan, de grootste en bovenal de meest betrouwbare. Ieder herkend bedrijf wordt per 3 a 4 maanden opnieuw beoordeeld. Onze specialisatie in het herkennen van Nederlandse bedrijven is niet voor niets. Goede bedrijfsherkenning kan niet alleen met generieke algoritmes goed worden gedaan. Daarom komt SalesFeed als beste uit kwantitatieve benchmarks met buitenlandse concurrenten.

Interfacing & samenwerking
Onze opdrachtgevers hebben meestal al geïnvesteerd in 1 of meer softwarepakketten voor diverse commerciële processen. SalesFeed wil deze niet verdringen of vervangen. Dit impliceert dat de SalesFeed software gericht is op interfacing en samenwerking.

Wij spannen ons meer dan graag in om u een goede ervaring te laten hebben rondom de SalesFeed software en dienstverlening.


Contactpersoon

Wilfred Handgraaf

CCO
035-2031042

Richard Keizer

CTO
035 - 2031042