Deze bijeenkomst is gericht op bedrijven die kort gestart zijn met de SalesFeed software en op nieuwe medewerkers.

Na een korte demonstratie, wordt ingegaan op voor u relevante cases. Dit aan de hand van verzamelde gegevens in uw licentie, de instellingen in uw licentie, uw website en uw online marketing campagnes.

Het is zinvol om deze bijeenkomst uit te voeren met 4 – 6 weken meetgegevens over uw bezoekers. De aanwezige senior consultant van SalesFeed, bereidt uw deelname voor door zowel uw website door te nemen als in uw licentie te kijken.

Om maximaal rendement uit deze bijeenkomst te behalen, vragen wij aan deelnemers om tenminste enige aandacht te hebben gegeven aan de Trigger module en sturen wij vooraf ook een kleine vragenlijst.

Na afloop kunt u onder andere automatische triggers aanmaken en een lead-rapportage instellen.

Er wordt stilgestaan bij:

  • toepassingen van Liquid Content.
  • triggers, rapportage, koppeling Adwords & Nieuwsbrieven, Liquid Content.
  • mogelijkheden voor integratie.
  • de verschillende vormen van ondersteuning die SalesFeed en haar partnernetwerk kan bieden.

Door de beperkte groepsgrootte is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

De bijeenkomsten worden gehouden in Hilversum of Reeuwijk. Het plenaire gedeelte duurt circa 2 uur. Er is vervolgens desgewenst gelegenheid voor 1 op 1 overleg.

Na het invullen van het deelnameformulier ontvangt u de vragenlijst en nemen wij contact op om de bijeenkomst in te plannen.