Aanpassingen met de Liquid Content editor
Wat kun je aanpassen met de Liquid Content editor binnen het design van de webpage:

  • afbeelding en achtergrondafbeelding
  • titels, teksten
  • tekst op een knop
  • de pagina waar een knop naar verwijst.

Testen van een variatie
Je kunt eenvoudig een variatie testen. Maak een expressie met als regel “het eigen IP adres”. Zet deze trigger aan en koppel als actie “toon Liquid Content Variatie”.

Pas op!
Stel, je maakt een variatie op een tekst van een webpagina en slaat deze op. En na enige tijd verander je de tekst weer. Dan maak je technisch gezien een variatie op een variatie. In dit geval; maak liever een kopie van de geheel nieuwe tekst, druk op de undo knop bij de variatie, plaats de geheel nieuwe tekst weer en sla op.

Extra mogelijkheden
Het toevoegen van extra elementen aan een webpagina behoort zelfs ook tot de mogelijkheden, zoals:

  • het invoegen van een horizontale sectie, bestaande uit 1, 2,3 kolommen met tekst, afbeelding, knoppen
  • het toevoegen van een conversieknop binnen een bestaand element
  • het invoegen van een contentblok dat op een andere webpagina staat

Voor dergelijke aanpassingen verwijzen wij graag naar een gespecialiseerde SalesFeed partner.