In aanloop tot het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal ook wel GDPR genoemd, had SalesFeed in overleg met juristen gekozen om het door de Autoriteit Persoonsgegevens aanbevolen 10 stappenplan te hanteren.

Destijds is, onder andere, een zogenaamde Data Protection Impact Assessment (DPIA) doorlopen.

Samenvatting

  1. SalesFeed herkent organisaties en verricht geen inspanningen ten behoeve van het herkennen of identificeren van natuurlijke personen.
  2. Organisaties die SalesFeed gebruiken, hebben het doel om zakelijke verbintenissen aan te gaan. Zij verkopen niet aan natuurlijke personen. Dat in gevallen een eenmanszaak wordt behandeld als een natuurlijk persoon in de vermogensrechtelijke sfeer, neemt niet weg dat een eenmanszaak een zakelijke entiteit is.
  3. Een licentiegebruiker die compliant is aan de AVG rondom het gebruik van een CRM, kan binnen SalesFeed het notitieveld gebruiken voor het vastleggen van bijvoorbeeld de naam van een contactpersoon, indien dit op de juiste wijze wordt vermeld in een privacy statement.
  4. Een IP adres kan situationeel gezien worden als een persoonsgegeven. In de situatie van SalesFeed is dit zo wanneer een eenmanszaak wordt herkend waarmee (na enige inspanning) een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden. Dit is echter niet het doel van de SalesFeed software. SalesFeed maakt in gevallen herleiding tot een natuurlijk persoon slechts mogelijk op een indirecte manier.
  5. Wanneer er wordt gekozen om de meetcode van SalesFeed achter een cookiewall te plaatsen, beperkt men de statistieken over alle doelgroepen. Voor een B2B organisatie, of zij wel of niet eenmanszaken als klant wil verbinden, is het een gerechtvaardigd belang (AVG; artikel 6, lid 1, sub f) om statistieken op te bouwen over het gedrag van groepen van organisaties op haar website en op welke wijze doelgroepen de website bereiken. Een eenmanszaak is immers een zakelijke entiteit. Door beroep te doen op gerechtvaardigd belang, mag de licentiegebruiker afzien van plaatsen achter de cookiewall, maar moet dan wel een vermelding toevoegen aan de gebruiksverklaring/privacy statement.
  6. Het is eenduidig vastgelegd, via de Telecommunicatiewet, hoe en onder welke voorwaarden er gecommuniceerd mag worden met een specifieke organisatie (mail, telefoon, sms, post, bezoek).
  7. Binnen een lopende licentie worden de verzamelde statistieken voor onbepaalde tijd bewaard.
  8. Een licentie van de SalesFeed software plaatst twee first party cookies:
  • een sessie ID cookie. Dit cookie leeft een half uur en heeft als doel om een statistiek te tonen over het aantal pagina’s per bezoek. Hierop kan vervolgens worden gefilterd.
  • een gebruikers ID cookie.  Dit cookie leeft een jaar en heeft als doel om een statistiek te tonen over het aantal browsers (als benadering van het aantal verschillende bezoekers) dat bij een herkende organisatie werd gebruikt voor de bezoeken. Hierop kan vervolgens worden gefilterd.

Rondom het verwerken van persoonsgegevens zijn bepalingen toegevoegd aan de Algemene Voorwaarden. Dit in de vorm van een Addendum (Verwerkersovereenkomst). Omdat de Algemene Voorwaarden gelden voor gebruikers van een licentie, treden de bepalingen rondom het verwerken van persoonsgegevens in werking voor alle licentiegebruikers.

Input voor Privacy statement in het kader van AVG – GDPR

Een uitgebreide toelichting treft je hier aan

Disclaimer
Eenieder is zelf verantwoordelijk voor haar eigen AVG-compliancy. Aan dit informatiebericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is louter informatief bedoeld. Salesfeed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste interpretatie van de AVG / GDPR) en/of onvolledige verstrekte informatie. SalesFeed stelt het op prijs wanneer je feedback geeft.