Wanneer de SalesFeed software wordt gekoppeld aan een website, treedt software in werking en wordt er data verwerkt. Deze software en data wordt gebruikt om statistieken te genereren en bedrijfsherkenning mogelijk te maken.

Over het verwerken en gebruiken van data staan bepalingen in AVG en Telecommunicatiewet.

AVG

Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens dient u een basis te hebben op grond waarvan u persoonsgegevens mag verwerken en mag laten verwerken.

Een gebruiker kan in de SalesFeed software bij een herkend bedrijf aantekeningen maken en opslaan. Deze aantekeningen zouden persoonsgegevens kunnen bevatten. Wanneer de gebruiker van SalesFeed in haar privacy verklaring en in haar organisatie niet geborgd heeft dat en hoe zij een CRM gebruikt, wordt geadviseerd om dit te doen.

Op basis van de AVG wordt er van u verwacht dat u transparant bent in de persoonsgegevens die u verwerkt, de aard en doeleinden waarom u dat doet en hoe u met de rechten van betrokkenen omgaat. U kunt dit onder andere doen via een privacy statement op uw website.

Wij adviseren u om uw privacy statement te controleren of deze teksten bevat die de volgende aspecten beschrijven:

  • Bij bezoek aan deze Website worden er gegevens van en over u verzameld voor verdere verwerking. Wij respecteren uw privacy en zullen gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken en gebruiken.
  • Er worden gegevens verzameld op basis van gebruik van deze website, om statistieken te genereren over herkomst en gedrag van organisaties die de website bezoeken. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen en bezochte pagina’s. De software die hiervoor wordt ingezet maakt gebruik van cookies en aanverwante technieken om de statistieken te kunnen genereren.
  • Deze statistieken worden gemaakt om inzichten op te doen die kunnen worden gebruikt voor onder andere het verbeteren van content op de website, het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website, het monitoren van marketing campagnes en het inzichtelijk maken van trends.
  • Deze statistieken zijn anoniem op het niveau van natuurlijke personen. De statistieken kunnen niet op geautomatiseerde wijze leiden tot directe identificatie en herkenning van natuurlijke personen.
  • Er wordt geen toestemming gevraagd voor het maken van deze anonieme statistieken.

 

Telecommunicatiewet

Veel organisaties hebben software aan hun website gekoppeld waarmee een melding wordt getoond over cookies. Dergelijke software zorgt ook voor het al dan niet plaatsen van cookies, afhankelijk van de voorkeuren van een websitebezoeker.

Wij adviseren u om te controleren of uw cookie statement teksten bevat die de cookies, die door de SalesFeed software worden geplaatst, goed omschrijven.

De door de SalesFeed software geplaatste cookies worden in de praktijk met verschillende namen aangeduid, zoals first party cookie, technische cookie, functionele cookie of noodzakelijke cookie.

De first party cookies van SalesFeed functioneren uitdrukkelijk niet als cookies die in de praktijk worden aangeduid als third party cookie, tracking cookie of marketing cookie. Oftewel, de cookies waarvoor actieve toestemming moet worden gevraagd. Dergelijke cookies zijn bedoeld om bezoekers op andere websites te volgen, meestal om te profileren en/of om advertenties te tonen.

Er worden standaard geen third party cookies of marketing cookies geplaatst bij bezoekers door de SalesFeed software. SalesFeed maakt ook geen gebruik van technieken die als doel hebben om natuurlijke personen:

  • te profileren, identificeren of herkennen;
  • op websites van derden te volgen om te herkennen;
  • of op websites van derden commerciële content te tonen.

Gegevens en cookies die binnen een licentie ontstaan, worden door SalesFeed niet gedeeld met derden.

 

Cookie statements

In de praktijk worden cookie statements op twee manieren ingericht:

a. Zonder het benoemen van specifieke software die zorgt voor het plaatsen van cookies
b. Met het benoemen van specifieke software en specifieke cookies

a. Wanneer in uw cookie statement geen specifieke software wordt benoemd.

Controleer of het volgende wordt beschreven:

Voor het plaatsen van technische / functionele / first party cookies en aanverwante technieken en software wordt geen toestemming gevraagd.

b. Wanneer in uw cookie statement specifieke software en specifieke cookies worden benoemd.

Er worden standaard twee first party cookies geplaatst door de SalesFeed Software:

  • Een sessie ID cookie. Dit cookie leeft een half uur en heeft als doel om een statistiek te tonen over het aantal pagina’s per bezoek.
  • Een gebruikers ID cookie. Dit cookie leeft maximaal een jaar en heeft als doel om een statistiek te tonen over het aantal browsers (als benadering van het aantal verschillende bezoekers) dat werd gebruikt voor de bezoeken. Aan de gebruikers ID worden geen persoonsgegevens gekoppeld, het is aan anonieme ID.

Er kunnen door de SalesFeed software aanverwante anonieme technieken worden gebruikt die hetzelfde doel, gebruik en beperkingen hebben als hierboven beschreven anonieme gebruikers ID cookie.

Zie ook Achtergrondinformatie

Disclaimer
Eenieder is zelf verantwoordelijk voor haar eigen AVG-compliancy. Aan dit informatiebericht kunnen geen rechten worden ontleend. Deze handleiding is louter informatief bedoeld. SalesFeed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste interpretatie van de AVG / GDPR en/of onvolledige verstrekte informatie. SalesFeed stelt het op prijs wanneer u feedback geeft.

Copyrights
Ieder ander dan SalesFeed Nederland B.V. mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SalesFeed de content van deze website, of delen daarvan, verveelvoudigen en/of openbaar maken. Hieronder valt tevens het bewerken van de content en het aanbrengen van vertalingen.