De actie “Code uitvoeren” wordt geactiveerd door een trigger.

Wanneer de trigger “afgaat”, wordt de ingebrachte Javascipt code uitgevoerd.

Deze actie geeft zeer veel mogelijkheden. Je kunt namelijk real time custom javascript laten uitvoeren.

Desgewenst kunt je door SalesFeed uw code laten controleren op bijvoorbeeld browsercompatibility.

 

 

 

 

Opslaan. Denk er aan deze knop te gebruiken na het maken of aanpassen van deze actie.

Aan/uit knop. Een trigger kan meerdere acties aansturen. Daarom kun je met de aan/uit knop kiezen of de code al dan niet uitgevoerd moet worden door de trigger waaraan de code is gekoppeld.

Rate Limit. Je kunt hiermee onderdrukken dat de variatie weer wordt getoond, tijdens een zelf instelbare periode na de 1e keer dat het formulier is getoond.

Code. Het gebied waar de uit te voeren Javascript code geplaatst moet worden.

Let op. De SalesFeed software is er op gericht dat zij browsercompatible is. Oftewel, de functionaliteiten werken ongeacht de browser die de bezoeker van je website gebruikt. Desgewenst kan SalesFeed een controle doen op zelf gemaakte Javascript, bijvoorbeeld op browsercompatibility.

Voorbeelden