Met je SalesFeed licentie kun je op meerdere mannieren gegevens over herkende bedrijven en hun gedrag exporteren.

  • Rapporten
  • Data versturen naar een doelsysteem zoals CRM of marketing automation
  • Handmatig per stuk, handmatig per batch of geheel geautomatiseerd en realtime

Handmatig exporteren en rapporteren
Ga naar de module Bedrijven. Bovenaan deze pagina staat het menu Exporteren.

Let op! Tijdens een trial is de functie Exporteren niet actief.
Licenties van het type WebOnly, zijn niet geschikt om mee te exporteren.

Standaard staan er vier mogelijkheden in het submenu Exporteren:

  1. Excel
  2. LinkedIn Company List
  3. RSS
  4. Exporteren naar interface (integratie)

1. Excel export

Je kunt hiermee de bedrijven die je ziet op de bedrijfsoverzichtpagina, naar een Excel bestand exporteren.

De te exporteren lijst van bedrijven kun je zelf aanpassen:

  • met de filters bovenaan de bedrijfsoverzichtpagina
  • door een trigger te maken die een tag plaatst bij een bedrijf die voldoet aan jouw criteria. Selecteer vervolgens de betreffende tag in het bedrijvenfilter.

Het is mogelijk een bestand periodiek automatisch te laten versturen, naar 1 of meer e-mail adressen of naar een doelsysteem. Neem hiervoor contact op.

2. LinkedIn Company List

Deze export levert een bestand met organisaties op. Dit bestand kun je uploaden in LinkedIn. Met de advertentiemogelijkheden van LinkedIn kun je kiezen aan welke typen functionarissen (van deze organisaties), een advertentie wordt getoond. Zie ook: Toepassing Remarketing DMU

3. RSS: een oud instrument met een moderne toepassing

RSS staat voor Really Simple Syndication. Het is een manier om bijvoorbeeld nieuwsberichten te ontvangen. Je gebruikt een RSS Reader, in je smartphone of in je desktop/laptop. De RSS Reader houdt bij welke berichten je al hebt gehad, zodat je deze kunt onderscheiden van nieuwe berichten.

Je kunt een RSS Reader ook gebruiken om nieuwe leads uit je SalesFeed licentie gerapporteerd te krijgen. De reader houdt een lijstje bij van ID’s van organisaties die al eerder op je website zijn geweest. De reader zorgt dus voor aanmaken van nieuwe organisaties. De data die zo wordt ontsloten, omvat de NAW van herkende organisaties.

Kies een reader die past bij je besturingssysteem (iOS, Android) en die meer kan dan alleen nieuws ontsluiten. Zoek met Google op “RSS push notification”.

In SalesFeed, maak een lijst van bedrijven met behulp van de selectie mogelijkheden bovenin de module Bedrijven. Desgewenst kun je met triggers en tags werken om ook precies te selecteren op basis van engagement. Wanneer je een selectie van bedrijven maakt, toont je browser een url. Deze url plaats je in de RSS Reader.
Lees hier meer over RSS.

 

4. Exporteren naar interface door middel van een integratie

Het is ook mogelijk om te exporteren naar een interface. Dit moet geactiveerd worden in een licentie. Neem hiervoor contact op.

Integraties

Met SalesFeed kun je gegevens over herkende organisaties sturen naar een doelsysteem, zoals crm of marketing automation software. Via de export functie in het menu, kun je ‘handmatig” versturen (1 of meer bedrijven per keer).

Je kunt met een trigger ook automatisch de gegevens versturen. Je gebruikt dan bij de trigger de actie “Exporteer naar interface”.

Als je data wilt versturen via een interface, moet je eerst een interface activeren. Vervolgens kun je deze koppelen aan het doelsysteem met de module Instellingen.

Zie ook: solution / integraties