In het kort

 • Een licentie wordt actief door een meetcode op de pagina’s van een website te plaatsen. Deze meetcode is per mail verstrekt na het aanvragen van een licentie.
 • De meetcode wordt bij voorkeur rechtstreeks in de paginabron, in de Head, geplaatst.
 • De software die voor de cookie consent zorgt, moet het activeren van SalesFeed niet vertragen of blokkeren.

Deze onderwerpen worden behandeld

 1. De plaatsing van de meetcode
 2. Problemen met Google Tagmanager
 3. De werking van de Cookie consent controleren
 4. Personalisatie van een webpagina
 5. Meting controleren
 6. Collega’s toegang verlenen tot de licentie
 7. Toename van bedrijfsherkenning
 8. Nieuwe website

1. Plaatsen van een meetcode
Voor de meeste organisaties geldt dat een websitebeheerder slechts een paar minuten nodig heeft om een meetcode (‘script’) te plaatsen. De meetcode moet bij voorkeur rechtstreeks in de paginabron worden geplaatst, in de Head.

De meetcode moet ongewijzigd worden overgenomen.

2. Door Google Tagmanager daalt de herkenning van organisaties fors
De herkenning van organisaties, die de website bezoeken, neemt flink af wanneer de meetcode van SalesFeed via Google Tagmanager wordt geplaatst. In Nederland gebruiken meer dan 25% van de mensen een adblocker in hun browser. De meeste adblockers voorkomen dat Google Tagmanager wordt uitgevoerd.

Deze waarschuwing geldt dus voor alle tools die je belangrijk vindt en die werken via een meetcode.

3. Cookie Consent
Om een bezoeker van een website een cookie consent te tonen en een keuze te bieden om bepaalde cookies te accepteren, wordt software gebruikt. Dergelijke software kan onbedoeld het activeren van de SalesFeed metingen vertragen of blokkeren. Hierdoor kan de herkenning van organisaties afnemen en het personaliseren van een webpagina kan worden vertraagd.

De SalesFeed meetcode moet bij voorkeur direct worden geactiveerd (‘in het request’) en niet wachten op het cookie consent.

4. Personalisatie van een webpagina / Liquid Content module
Om maximale snelheid te bereiken voor personalisatie, geniet het de voorkeur om de SalesFeed meetcode als eerste script in de Head te plaatsen.

Wanneer de Liquid Content module wordt gebruikt om een webpagina te personaliseren, is het zeer wenselijk om de meetcode rechtstreeks te plaatsen, dus zonder een tagmanager. Zie boven.

5. Controle of er wordt gemeten
Op twee manieren kan worden gecontroleerd of de meetcode goed is geïnstalleerd.

Log in en ga naar het menu ‘Bedrijven”. Als er bedrijven in de lijst staan, is dat een goed teken. De meetcode is tenminste op 1 pagina geplaatst en daar is blijkbaar dan ook al bezoek op geweest.

Een andere methode, onafhankelijk van het verkeer op de website, is de volgende. Activeer de “In Page Analytics” functionaliteit van SalesFeed. Als de meetcode goed is geplaatst, wordt hierdoor een SalesFeed-icoon linksonder op de pagina’s van de website getoond.

Het icoon is alleen zichtbaar voor iemand die is ingelogd in de SalesFeed licentie. Andere websitebezoekers zien ‘de beam’ dus niet. Door op het icoon te klikken wordt overigens een rapport geopend over bezoekers van de betreffende pagina: de In-page Analytics.

Lees hier over het activeren van In-page analytics.

6. Toegang tot de licentie geven aan collega’s
Om de SalesFeed licentie te gebruiken, moet er met een persoonlijke gebruikersaccount worden ingelogd. Met de module Gebruikersbeheer kan voor collega’s en dienstverleners een gebruikersaccount worden aangemaakt. Het invullen van naam en e-mailadres volstaat.

Vervolgens kunnen aan een gebruiker rechten worden toegekend door modules aan te vinken. Vergeet niet om op te slaan! Voor meer informatie zie gebruikersbeheer.

Degene die de licentie aanvraagt, krijgt ook toegang tot module Gebruikersbeheer. Ga goed na bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker of deze persoon zelfstandig andere gebruikers mag aanmaken. En, iemand met toegang tot Gebruikersbeheer, kan ook zelf kiezen om toegang te nemen tot alle modules.

7. Toename van bedrijfsherkenning
Is aan jouw website een webshop of andere software gekoppeld waar je B2B klanten op kunnen inloggen? Medewerkers van bedrijven, kunnen in de praktijk een website van een leverancier vanaf meerdere locaties bezoeken. Websitebezoeken en pageviews kunnen daardoor niet altijd gekoppeld worden aan de organisatie waarvoor iemand werkt.

SalesFeed heeft een aanvullende mogelijkheid. Het betreft een integratie tussen crm, website en bedrijfsherkenning genaamd ‘Account Mapping’. Deze zorgt voor toename van bedrijfsherkenning en afname van niet-herkende pageviews. Dit resulteert in een compleet klantbeeld en een aanscherping van de signalen voor leadgeneration. Ook wordt het mogelijk om personalisatie vaker en preciezer aan te sturen.

Is aan uw website een webshop of andere software gekoppeld? Neem contact op over integratie met een crm ‘Account Mapping’ via info@salesfeed.com

8. Nieuwe website
Wanneer een nieuw cms in gebruik wordt genomen is het belangrijk om de meetcode te plaatsen net voordat het live gaat. Zo wordt dataverlies voorkomen.

Ben je de meetcode kwijt? Neem contact op met info@salesfeed.com