U kunt acties veroorzaken en inzichten opdoen op basis van onder andere tekstuele inhoud van een bezochte webpagina.

Dit biedt krachtige toepassingen op gebied van onder andere Customer Journey, BI en efficiency bij leadopvolging. De meeste online marketing software, zoals Google Analytics, werken alleen op basis van de URL. Een webpagina, zowel het leesbare als de html,  bevat in het algemeen meer informatie.

Er kunnen binnen een SalesFeed licentie groepen van pagina’s worden aangemaakt. U hoeft hiervoor binnen uw CMS niets te doen.

  • De groepen worden buiten uw CMS aangemaakt. Content Grouping is ook CMS onafhankelijk. Het vraagt dus geen tijd van websitebeheer of development.
  • Er kan op engagement binnen een groep worden gemeten.
  • Er kan zelfs getriggered worden op basis van gedrag binnen een overlap van diverse groepen
  • Een pagina kan aan meerdere groepen worden gekoppeld
  • Een nieuwe pagina op uw website, wordt automatisch gekoppeld aan de juiste groep(en). Dit is dus gebruikersvriendelijk en onderhoudsvriendelijk.

Content Grouping werkt real time. U kunt er dus Liquid Content mee aansturen.

Voorbeeld 1: de algemene voorwaarden-pagina. Een Customer Journey voorbeeld
De algemene voorwaarden-pagina kan deel uitmaken van een groep ‘retentie pagina’s’ (gericht op klanten), maar ook van de groep ‘hot lead pagina’s’ (gericht op prospects).
Wanneer een klant binnen de groep Retentie leest, dan kan u een signaal krijgen. Of wanneer een prospect voldoende engagement vertoont binnen de Hot Lead groep.
Zo kan het lezen van de Algemene Voorwaarden pagina anders geïnterpreteerd worden op basis van relatiestatus.

Voorbeeld 2: groeperen op basis van tekstuele inhoud van de pagina’s van uw website
Alle pagina’s met daarop het woord ‘XYZ’ behoren tot de groep XYZ. U kunt daarin ook keuzes en combinaties maken waardoor het groeperen zeer precies kan worden uitgevoerd. Onder andere: het woord XYZ mag op de pagina staan, of juist in de url, als H1 gemarkeerd, of alle drie tegelijk, om het tot de groep te laten behoren. U kunt zo inhoudelijke interesse meten. Wenst u veel groepen te onderscheiden? Geen probleem. Er kan een lijst worden verwerkt.

Voorbeeld 3: Business Intelligence
Met Content Grouping kunt u informatie opdoen uit een bezoek of naar aanleiding van gedrag van bezoekers, terwijl een url niet semantisch is. In de praktijk wordt ten behoeve van statistieken het gros van de informatie gehaald uit de url, maar zijn niet alle urls daarvoor goed opgebouwd. Met SalesFeed kunt u nu in een webpage ‘kijken’, zowel qua gepubliceerde tekst als HTML elementen in de bron. U kunt ook tags laten activeren die aan uw klantdossier worden toegevoegd.