Ja. De data wordt alleen opgeslagen in Nederland. Daarmee ben je als SalesFeed gebruiker niet strijdig met de AVG.

Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat hun opgeslagen data, via online software die wordt gebruikt, buiten de EU terecht komt. Menige softwareleverancier betrekt capaciteit bij bedrijven als Google of Amazon, om financiële redenen. De data komt dan in de Verenigde Staten terecht. Dit is in strijd met de AVG.

SalesFeed adviseert dan ook om dit aspect actief te controleren bij je softwareleveranciers.

De data die SalesFeed opslaat, komt terecht in meerdere redundante datacenters. Deze staan op ruime afstand van elkaar in Nederland. Zo wordt continuïteit gewaarborgd bij een regionale stroomstoring of een probleem bij één van de datacenters.