SalesFeed heeft destijds gekozen om voor haar voorbereiding op de invoering van de AVG, het 10 stappenplan te hanteren, zoals uitgewerkt door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onder andere is toentertijd een zogenaamde Data Protection Impact Assessment (DPIA) doorlopen.

De conclusies uit de diverse stappen zijn vervolgens, onder andere, verwerkt in de vorm van een aanpassing van de gebruikersovereenkomst voor een licentie en het introduceren van gebruikersbeheer functionaliteit.

Lees hier de uitgebreide toelichting.