Placeholder

Custom meetcodes voor outbound links, PDF’s en one pagers

Met iedere licentie is een meetcode gemoeid. Deze stuurt data naar SalesFeed rondom gebeurtenissen die op een website plaatsvinden. Via een meetcode kan een...


Placeholder

Release notes oktober 2017

In oktober zijn er diverse nieuwe functionaliteiten voorbereid. Deze worden 6 oktober uitgerold: Welkomscherm Na inloggen in SalesFeed landt u niet meer op het dashboard...


Placeholder

Mogelijkheden rondom data cleansing en dataverrijking (KvK nummer, concernrelaties)

Data cleansing: KvK nummer aan CRM toevoegen. Wilt u een bestand met bijvoorbeeld (ex)klanten, of prospects importeren binnen uw licentie? Dat kan indien u...


Placeholder

Snel scoren met de nieuwe importfunctie

Leadgeneratie op basis van relatiestatus! U kunt een bestand met bedrijven (organisaties) importeren. Aan de bedrijven in het bestand wordt een relatietype gekoppeld. Optioneel...


Placeholder

Content Security Policy

SalesFeed neemt regelmatig maatregelen om de veiligheid van haar software te vergroten. Onderdelen van de architectuur van SalesFeed die in verbinding staan met de...


Placeholder

Nieuwe functionaliteit. Een bestand importeren met klanten, ex-klanten, prospects.

Er kunnen bestanden met een lijst van bedrijven worden geïmporteerd. Er kan worden gekozen welk relatietype de bedrijven (organisaties)  betreffen. Optioneel kan ook een...


Placeholder

Release notes, 7 onderwerpen.

Op 8 september worden diverse aanpassingen uitgerold. Navigatie aangepast. De hoofdnavigatie is verplaatst. Deze staat nu links in het scherm, verticaal. De reden, ruimte...


De handleiding is uitgebreid met voorbeeld van een complexere trigger; een groep van expressies versus de Invert-optie

De triggers van SalesFeed kunnen worden opgebouwd met elementen zoals expressies en groepen, AND en OR, groter dan, kleiner dan, gelijk. Kortom, de wereld...


DemoTriggers en DemoTags binnen alle nieuwe licenties

Aan nieuwe licenties wordt per 17 juli 2017 een aantal triggers en tags toegevoegd. De triggers variëren van eenvoudig tot meer complex. De tags...