Het belang van lead management voor efficiënte leadopvolging

Het opvolgen van leads kost veel tijd. Het (kleine) aantal beschikbare uren van sales wordt vaak als een probleem of beperking ervaren. Er is echter een onderliggend probleem dat eigenlijk groter is. Veel sales is namelijk reactief: je gaat aan de slag wanneer zich een kans voordoet. Veel tijd wordt gespendeerd aan prospects die niet ideaal blijken te zijn, omdat ze niet tot de kerndoelgroep behoren. Daarnaast ervaren veel bedrijven dat ze te weinig leads hebben op top prospects. In dit blog laten we je zien hoe je toch zorgt voor efficiënte lead opvolging.

 

Lead management

We raden je aan om zicht te houden op je lead management. Lead management kan bijvoorbeeld voorkomen dat een organisatie tijd besteedt aan suboptimale prospects. Zeker wanneer er gebruik wordt gemaakt van software waarmee bedrijven, die je website bezoeken, op een betrouwbare manier worden herkend. De inzet van een bedrijfsherkenning tool is dus een ideale ondersteuning voor je lead management.

Zaken waar online bedrijfsherkenning meehelpt bij lead management:

  1. Ten eerste ontstaat er, los van of een prospect ideaal is of niet, inzicht over de status van de customer journey. Waarover leest een bedrijf en hoe lang? Of: Is het opportuun om sales tijd te besteden aan een prospect gezien hun bezoekgedrag? De antwoorden hierop kunnen helpen met lead management.
  2. Er wordt in de praktijk tijd verspild aan leads met weinig tot geen koopintentie. Het zien en analyseren van online gedrag biedt informatie hierover. Stel jezelf bij het gebruiken van online bedrijfsherkenning de vraag: welk gedrag wil ik minimaal zien om met goede kans van slagen kostbare sales tijd in te zetten?
  3. Online bedrijfsherkenning en inzicht in wie je website bezoekt laat ook bezoeken zien van top prospects waarmee nog geen contact is. Het is natuurlijk geen toeval wanneer een top prospect op jouw website leest: het bedrijf heeft iets nodig wat jij ze misschien kan bieden.

Lead management is er sterk bij gebaat wanneer je deze opportunities inzichtelijk hebt. Want wat zou meer potentie hebben? Tijd stoppen om proactief in contact te treden met een top prospect of reactief tijd stoppen in een sub optimale prospect?

 

Ga ook voor optimale lead management met SalesFeed

Sales management is gebaat bij het op betrouwbare wijze herkennen van bedrijven die je website bezoeken. Er moet bij lead management een afweging gemaakt worden of er kostbare tijd besteed gaat worden aan bekende prospects versus top prospects.

SalesFeed is grondlegger van bedrijfsherkenning in Nederland en heeft kwaliteit op de eerste plek staan. Dit gaat echter niet ten koste van een mooie hoeveelheid commerciële signalen. Koppel SalesFeed gratis en vrijblijvend 30 dagen aan je website en ontdek de waarde die dagelijks in het verkeer aanwezig is.