Bescherming Licentie en Data

Addendum bij Algemene Voorwaarden SalesFeed Nederland B.V.

(Nederland ICT Voorwaarden 2014)

 

(i) Licentie

Klant en gebruiker zijn ermee bekend dat zij, door het afnemen c.q. gebruik van een licentie van leverancier, toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie, intellectueel eigendom en door copyrights beschermde code en content van leverancier. Klant en gebruiker verbinden zich om deze informatie, intellectueel eigendom en code en content alleen in te zetten in lijn van het doel waarvoor de licentie is verstrekt.

 

(ii) Gebruikersaccounts

Klant en gebruiker zijn ermee bekend dat gebruikersaccounts persoonlijk zijn en nemen maatregelen conform de AVG tegen het delen van gebruikersaccounts. Onder meer door te zorgen dat persoonlijke wachtwoorden en accountgegevens niet worden verstrekt aan derden.

 

(iii) Geautomatiseerd data vergaren

Het is niet toegestaan geautomatiseerd data te vergaren uit SalesFeed.

 

(iv) Data distributie of vermenigvuldiging

De met SalesFeed vergaarde data is bedoeld voor het eigen gebruik van de klant. Het is, zonder toestemming van leverancier, niet toegestaan de met SalesFeed vergaarde data te (laten) vermenigvuldigen, op enigerlei wijze openbaar (laten) maken, (laten) verspreiden, (laten) verkopen of (laten) overdragen aan of voor derden toegankelijk (laten) maken of de Informatie op (laten) nemen in een product of dienst die c.q. welke ter beschikking wordt gesteld aan (een) derde(n).

 

(v) Boetebeding

Indien klant of gebruiker een opgenomen voorwaarden in artikel 2b. lid (i) t/m lid (iv) schendt verbeurt zij een boete van € 10.000,- per geval, welk bedrag direct opeisbaar is na het schenden van de voorwaarde door klant of gebruiker. Daarnaast zijn klant of gebruiker een bedrag van € 5.000,- per dag verschuldigd, zolang de schending voortduurt.